دسته بندی بر اساس محصولات

یک محصول را انتخاب نمایید. مانند گانهای پاشش ، پمپ های دیافراگمی ، دستگاه پاشش فایبرگلاس و...

 


 • Fluid Regulators Group

  Accessories

  دستگاههای خود را با تجهیزات جانبی گراکو تکمیل کنید.

 • توسط این تجهیزات دستگاهها و مکانیزم های خود را به خوبی روغن زنی کنید.

 • Merkur Bellows Wallmount Pump

  Bellows Pumps

  پمپ های با نیاز تعمیراتی بسیار پایین

 • Blasting_Atlanta 210.tif

  تجهیزاتی برای بلاستینگ انواع سطوح

 • Solar Chemical Injector - Harrier

  تجهیزات تزریق مواد شیمیایی

 • پمپ های اسپری مواد عایقکاری

 • Graco RS Gun

  دستگاههای پاشش فایبرگلاس و رزین و تولید RTM

 • GLC 4400 Controller

  تجهیزات کنترلی کاربردی

 • کابل جمع کن

  کابل جمع کن

  کابل جمع کن های گراکو سبک با طراحی عالی و اشغال کمترین فضای ممکن

 • 24F531 DEF Dispense Systems

  DEF Pumps

 • Husky 1050e Electric Operated Double Diaphragm Pump

  پمپهای دیافراگمی الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا

 • پمپ های درام الکتریکی

  پمپ های درام الکتریکی

 • پمپ های سوخت برقی

  پمپ های سوخت برقی

 • APEX Oil Transfer Pump

  پمپ های روغن کاری برقی

 • پمپ های پیستونی برقی

  پمپ های پیستونی برقی

  پمپ های جریان متوسط و پمپ های جریان بالا از نوع الکتریکی، کنترل و کارایی با لایی را ارائه می دهند.

 • Merkur and Merkur ES Piston Pump Packages

  اسپری های ایجاد سطح نهایی مطلوب

  اسپری های Air-assisted or HVLPو پکیجهای کامل

 • ProMix 3KS

  Finishing Proportioners

  Plural- and single-component finishing proportioners are easy to use and give you a superior f...

 • پکیج های اسپری تکمیل کاری

  مدل و تکنولوژی مناسب برای مواد و کاربرد خاص خود را پیدا کنید.

 • Hose Reels

  زمانی که به دنبال کیفیت هستید قطعا باید ریلهای شلنگ گراکو را انتخاب نمایید.

 • سیستم های بسته بندی

  تجهیزات هات ملت

 • Hydraulic Piston Pumps

  پمپ های هیدرولیکی پیستونی

  جابجایی جوهر چاپ، روان کننده ها، رنگ و دیگر مواد مشابه را با سهولت انجام دهید.

 • سیستم HFR گراکو

  تجهیزات پلی یورتان برای کارخانه ها

 • دستگاه خط کشی

  دستگاه خط کشی جاده ها، محل پارکینگ ها، خیابانهای شهر و زمین های ورزشی،فرودگاهها و مسیر دوچرخه ها.

 • روانکاری و ردیابی

  روانکاری و ردیابی

 • پمپ ها و انژکتورهای روانکاری

  پمپ ها و انژکتورهای روانکاری

 • پمپ های مکانیکی

  پمپ های مکانیکی

 • HFR Metering System for NVH_Cart.tif

  تجهیزات اندازه گیری، ترکیب و تزریق (MMD)

 • SD_Series_Meter.tif

  گانهای اندازه گیری

 • Ultra cordless application shot

  رنگ پاششها

  هر رنگ اسپری گراکو نتایج بی نظیری را در بهره وری و کیفیت نهایی ایجاد می نماید.

 • پمپ های شلنگی

  پمپ های شلنگی

 • مواد محافظ پاششی چند جزئی

  مواد محافظ پاششی چند جزئی

 • پمپ های دیافراگمی ( هاسکی ) بادی

  پمپ های دیافراگمی ( هاسکی ) بادی گراکو انتخابی بی نقص

 • پمپ های پنوماتیکی فشار بالا

  پمپ های پنوماتیکی فشار بالا

 • دستگاه شستشوی فشار بالا

  دستگاه شستشوی فشار بالا

 • عایق بامها

  Big rigs, roof rigs, and high pressure roof sprayers - all designed with the professional contractor in ...

 • پمپ تخلیه مواد غذایی

  پمپ تخلیه مواد غذایی

 • دستگاه تزریق آبندها و چسب ها

  دستگاه تزریق آبندها و چسب ها

 • دستگاه خط کشی زمین های ورزشی و فوتبال

  خط کشی زمین های ورزشی

 • دستگاه پاشش فوم های عایقکاری

  دستگاه پاشش فوم های عایقکاری

  گانهای پاشش، رآکتورها و پکیجهای عایقکاری گراکو

 • گانهای پاشش

 • دستگاههای تغذیه خطوط

  پمپها و تجهیزات تخلیه مواد عایق،پوشش و رنگها

 • پاشش سیمان و ...

  Texture sprayers designed to spray skim coat, drywall mud in an orange peel, splatter or knockdown fi...

 • 238866 Oil King Oil Receiver

  لوازم جابجایی سیال ها

 • شیرها

  شیرها

دسته بندی بر اساس محصولات

یک محصول را انتخاب نمایید. مانند گانهای پاشش ، پمپ های دیافراگمی ، دستگاه پاشش فایبرگلاس و...

 


 • Fluid Regulators Group

  Accessories

  دستگاههای خود را با تجهیزات جانبی گراکو تکمیل کنید.

 • توسط این تجهیزات دستگاهها و مکانیزم های خود را به خوبی روغن زنی کنید.

 • Merkur Bellows Wallmount Pump

  Bellows Pumps

  پمپ های با نیاز تعمیراتی بسیار پایین

 • Blasting_Atlanta 210.tif

  تجهیزاتی برای بلاستینگ انواع سطوح

 • Solar Chemical Injector - Harrier

  تجهیزات تزریق مواد شیمیایی

 • پمپ های اسپری مواد عایقکاری

 • Graco RS Gun

  دستگاههای پاشش فایبرگلاس و رزین و تولید RTM

 • GLC 4400 Controller

  تجهیزات کنترلی کاربردی

 • کابل جمع کن

  کابل جمع کن

  کابل جمع کن های گراکو سبک با طراحی عالی و اشغال کمترین فضای ممکن

 • 24F531 DEF Dispense Systems

  DEF Pumps

 • Husky 1050e Electric Operated Double Diaphragm Pump

  پمپهای دیافراگمی الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا

 • پمپ های درام الکتریکی

  پمپ های درام الکتریکی

 • پمپ های سوخت برقی

  پمپ های سوخت برقی

 • APEX Oil Transfer Pump

  پمپ های روغن کاری برقی

 • پمپ های پیستونی برقی

  پمپ های پیستونی برقی

  پمپ های جریان متوسط و پمپ های جریان بالا از نوع الکتریکی، کنترل و کارایی با لایی را ارائه می دهند.

 • Merkur and Merkur ES Piston Pump Packages

  اسپری های ایجاد سطح نهایی مطلوب

  اسپری های Air-assisted or HVLPو پکیجهای کامل

 • ProMix 3KS

  Finishing Proportioners

  Plural- and single-component finishing proportioners are easy to use and give you a superior f...

 • پکیج های اسپری تکمیل کاری

  مدل و تکنولوژی مناسب برای مواد و کاربرد خاص خود را پیدا کنید.

 • Hose Reels

  زمانی که به دنبال کیفیت هستید قطعا باید ریلهای شلنگ گراکو را انتخاب نمایید.

 • سیستم های بسته بندی

  تجهیزات هات ملت

 • Hydraulic Piston Pumps

  پمپ های هیدرولیکی پیستونی

  جابجایی جوهر چاپ، روان کننده ها، رنگ و دیگر مواد مشابه را با سهولت انجام دهید.

 • سیستم HFR گراکو

  تجهیزات پلی یورتان برای کارخانه ها

 • دستگاه خط کشی

  دستگاه خط کشی جاده ها، محل پارکینگ ها، خیابانهای شهر و زمین های ورزشی،فرودگاهها و مسیر دوچرخه ها.

 • روانکاری و ردیابی

  روانکاری و ردیابی

 • پمپ ها و انژکتورهای روانکاری

  پمپ ها و انژکتورهای روانکاری

 • پمپ های مکانیکی

  پمپ های مکانیکی

 • HFR Metering System for NVH_Cart.tif

  تجهیزات اندازه گیری، ترکیب و تزریق (MMD)

 • SD_Series_Meter.tif

  گانهای اندازه گیری

 • Ultra cordless application shot

  رنگ پاششها

  هر رنگ اسپری گراکو نتایج بی نظیری را در بهره وری و کیفیت نهایی ایجاد می نماید.

 • پمپ های شلنگی

  پمپ های شلنگی

 • مواد محافظ پاششی چند جزئی

  مواد محافظ پاششی چند جزئی

 • پمپ های دیافراگمی ( هاسکی ) بادی

  پمپ های دیافراگمی ( هاسکی ) بادی گراکو انتخابی بی نقص

 • پمپ های پنوماتیکی فشار بالا

  پمپ های پنوماتیکی فشار بالا

 • دستگاه شستشوی فشار بالا

  دستگاه شستشوی فشار بالا

 • عایق بامها

  Big rigs, roof rigs, and high pressure roof sprayers - all designed with the professional contractor in ...

 • پمپ تخلیه مواد غذایی

  پمپ تخلیه مواد غذایی

 • دستگاه تزریق آبندها و چسب ها

  دستگاه تزریق آبندها و چسب ها

 • دستگاه خط کشی زمین های ورزشی و فوتبال

  خط کشی زمین های ورزشی

 • دستگاه پاشش فوم های عایقکاری

  دستگاه پاشش فوم های عایقکاری

  گانهای پاشش، رآکتورها و پکیجهای عایقکاری گراکو

 • گانهای پاشش

 • دستگاههای تغذیه خطوط

  پمپها و تجهیزات تخلیه مواد عایق،پوشش و رنگها

 • پاشش سیمان و ...

  Texture sprayers designed to spray skim coat, drywall mud in an orange peel, splatter or knockdown fi...

 • 238866 Oil King Oil Receiver

  لوازم جابجایی سیال ها

 • شیرها

  شیرها

 

404 OOPS!

Page not found!

"Sorry, it appears the page you were looking for does not exist anymore or might have been moved.
Please try your luck again."

Take me home

 

This is a Joomla! article displayed as custom 404 page.

How to modify this page?
Step 1: Go to Content -> Article Manager.
Step 2: Find and edit the "Error 404" article.

How is the search module displayed?
It is displayed using the "Content - Load Modules" plugin. It allows to display a module in a Joomla article.
The module is published on the following position: error404-search

How to display a different article as custom 404 page?
If you want to display other article, you need to change the article ID in the following location: /templates/jm-services/error.php

ایرلس برقی گراکو

دستگاههای ایرلس برقی گراکو از بهترین مدلهای موجود در بازار جهان می باشند. کاربری آسان و استهلاک کم در کنار کیفیت نهایی بالای سطح کار ، از مهمترین ویژگی های این دستگاهها است.ایرلس های گراکو از نظر عملکرد بی نظیر هستند.در اداامه به معرفی این دستگاهها و نمایش کارکرد آنها می پردازیم.

 

 

 

جهت آشنایی با نحوه عملکرد این دستگاه، لطفا فیلم زیر را مشاهده فرمایید.
اطلاعات تکمیلی در تب های انتهای صفحه موجود است. در صورت نیاز لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

سیستم اف آر پی میتواند برای پاشش قطعات فایبرگلاس بر روی قالب های باز استفاده شود.این دستگاه نسبت های دقیق تزریق با کارکرد آسان در تبدیل از به چاپ ارائه می کند.برای جلوگیری از هزینه های اضافه طراحی به گونه ای صورت گرفته است که حداقل مواد و حلال جهت پر کردن پمپ مورد نیاز باشد. همچنین دستگاه دارای یک ماشه جهت تغییر حالت از وت آوت به چاپ بدون نیاز به باز کردن چاپر می باشد.با استفاده از قطعات و تجهیزات گراکو که در صنایع مختلف کارآیی آن اثبات شده است شما به راه حلی دست خواهید یافت که از نظر فناوری، پیشرفته، عمر بالا، دقیق و با دوام است. این تجهیز در نسبت فشار 9:1، 13:1 و 17:1 در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. نسبت پمپ این تجهیز قابلیت تنظیم بوده و نیازی به ابزاری برای تغییر نسبت تراکم آن وجود ندارد. از مهمترین مزایای سیستم ژل کوت FRP تعمیر و نگهداری آسان و در عین عال کم بودن قطعاتی که نیاز به تعمیر دارند، می باشد. پکینگ های این دستگاهها بسیار مقاوم می باشند که این به معنای توقف تعمیراتی بسیار اندک خواهد بود. امکان استفاده از سیستم Data Track در سیستم ژل کوت FRP می باشد تا از این طریق بتوان بهترین کیفیت ممکن در پاشش ژل کوت را بدست آورد. از این سیستم برای تزریق ژل کوت، فایبرگلاس، رزین، پلی استر و وینیل استر استفاده می شود. از این دستگاه در صنایع ساخت پره های توربین بادی، وان های حمام، لوله ها و تانکرهای فایبرگلاس، صنایع دریایی،استخرها و یدک کش های خودرو استفاده می شود.

 

 

جهت آشنایی با نحوه عملکرد این دستگاه، لطفا فیلم زیر را مشاهده فرمایید.
اطلاعات تکمیلی در تب های انتهای صفحه موجود است. در صورت نیاز لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و یا سوال خود را ارسال نمایید.