دستگاههای ایرلس برقی گراکو از بهترین مدلهای موجود در بازار جهان می باشند. کاربری آسان و استهلاک کم در کنار کیفیت نهایی بالای سطح کار ، از مهمترین ویژگی های این دستگاهها است.